A MedicLingua oferim:

 • Especialització

  Estem especialitzats en el sector mèdic en els seus diferents àmbits i aportem les solucions lingüístiques més adequades a cada cas.
 • Màxima qualitat...

  durant tot el procés per aconseguir un producte final que s’ajusti a les necessitats dels nostres clients.
  El nostre equip està format per professionals altament qualificats i amb gran experiència, tant en l'àmbit lingüístic com científic.
 • Personalització

  Ens adaptem a les exigències de cada client per tal de donarli un servei d’acord amb les seves necessitats.
 • Confidencialitat

  Garantim la més estricta confidencialitat en totes les feines encarregades. Si el client ho sol·licita, podem subscriure contractes de confidencialitat.
© MedicLingua 2009 / info@traducciones-medicas.es / disseny:areadisseny